Fiscal

La gestoria de Barcelona Vigesco ofereix serveis de gestió i assessorament fiscal

Vigesco ofereix els següents serveis d'assessorament fiscal:

 • Consultoria sobre exempcions, bonificacions y deduccions a l’àmbit tributari
 • Atenció de Requeriments de l’Administració Tributaria
 • Assessorament sobre transaccions amb implicacions tributàrias
 • Tributs estatals, autonòmics i locals
 • Planificació i optimització fiscal
 • Confecció periòdica de:
 • Declaracions d’I.V.A. i resums annuals
 • Pagaments a compte d’I.R.P.F. i declaracions annuals
 • Declaració annual de l’Impost sobre Societats i pagaments a compte
 • Declaració recapitulativa d’Operacions amb la Comunitat Europea
 • Declaració d’Operacions amb Tercers
 • Ajornament i Fraccionament de deutes tributaris.
 • Declaracions censals d’inici d’activitat, baixes, variacions, etc.