Mercantil

Vigesco els ofereix els següents serveis d'assessorament mercantil:

 • Constitució de societats
 • Sol·licitud de denominacions socials al Registre Mercantil Central.
 • Confecció d'Estatuts i canvis estatutaris (augments de capital, trasllats de domicili, entrada de nous socis, etc.)
 • Tràmits en notaria i Registre Mercantil.
 • Transmissions d'accions i participacions.
 • Suport en Juntes de socis i accionistes.
 • Valoracions d'empresa o parts de elles.
 • Evaluacions de Fons de Comerç.
 • Fusions, absorcions, escisions de empreses.
 • Transformacions de societats.
 • Contractes d'exclusivitat comercial.
 • Auditoria de Comptes.
 • Particions d'empresa. Separació de socis.
 • Tancaments i liquidacions d'empresas.
 • Assessorament en procediments concursals.