Recursos Humans

Vigesco, gestoria de Barcelona, proporciona serveis de gestió de recursos humans

El nostre departament de Recursos Humans neix amb la consciència de la dificultat de la gestió dels recursos humans a les empreses i la impossibilitat que aquestes disposin d’un especialista dins de l’organigrama.

El dia a dia de les relacions laborals, la formació, els processos de sel·lecció, el control i seguiment de la prevenció de riscos, etc., demanen personal molt ben qualificat què pugui desplaçar-se sovint a la seva empresa.

 • Els serveis què Vigesco ofereix en Recursos Humans són:
 • Anàlisi i descripció de llocs de treball.
 • Avaluació del rendiment.
 • Formació de personal i disseny de plans de formació.
 • Retribució i Administració del personal.
 • Comunicació interna.
 • Relacions laborals, comitès d’empresa i representació sindical.
 • Assessorament i control de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Definició d’estratègies, polítiques i procedimients de Recursos Humans.
 • Assessorament i auditoria laboral. Anàlisi del compliment legal en matèria laboral.
 • Estudis de clima laboral.